Travelling with children to or from South Africa

I november 2019 har innreisekravene endret seg for mindreårige som ikke har krav til visum og som reiser i følge med foresatte.

Det kreves ikke lenger at mindreårige som reiser med foresatte, og som ikke har krav om visum, må fremvise fødselsattest med apostille, og heller ikke samtykkeerklæring. Mer informasjon om dette her.

Mindreårige som reiser alene må fremvise:

  • Samtykkeerklæring fra foreldrene som må være stemplet av Den Sør Afrikanske Ambassaden i Oslo. Om bare en av foreldrene fyller ut samtykkeerklæring, må det legges ved en rettslig kjennelse som gir denne forelderen fullt forsørgeransvar.
  • Kopi av foreldrenes identitetsdokumenter eller pass og kontaktinformasjon til foreldrene.
  • Et brev fra den som skal møte barnet i Sør-Afrika, med hjemmeadresse og kontaktinformasjon for oppholdet til barnet.
  • Kopi av identitetsdokumentet eller passet til den som skal ta møte barnet i Sør-Afrika med visum eller permanent oppholdstillatelse.

Personer som ikke oppfyller dokumentkravene kan risikere å bli avvist ved grensen eller av flyselskapet ved avreise.