Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

COVID-19: Nye innreisetiltak ved reise til Norge fra 26. november 2021

Fra og med 26. november 2021 oppheves innreisebegrensninger på grunn av Covid-19, og utlendinger som har rett til å reise inn i Norge etter utlendingsloven kan reise til Norge. Du må søke om visum dersom dette er nødvendig.

Men også nye og strengere tiltak i forhold til registrering, testing og karantene trer i kraft fra 26. november. Du må gjøre deg kjent med disse tiltakene før reiser inn i Schengen-området. Dersom du ikke overholder alle gjeldende innreisetiltak, kan du bli nektet innreise til Norge.

Et av de nye tiltakene er krav om registrering før ankomst til Norge. Alle reisende (unntatt barn under 16) som reiser inn i Norge må fylle ut et registreringsskjema: entrynorway.no. Du må fremvise registreringsbevis for inspeksjon ved ankomst.

For informasjon om gjeldende tiltak i Norge, vennligst besøk:

o Koronavirus - helsenorge.no

o For EU vil du finne viktig reise- og bevegelsesinformasjon på denne portalen: https://reopen.europa.eu/en (engelsk)

Hvor skal søknadsdokumentene leveres?

Søknader om visum og oppholdstillatelser må leveres ved et VFS Global søknadssenter. De fleste av VFS' søknadssentre i Russland har gjenåpnet.

For informasjon om åpningstider mm. se VFS' nettsider.

Spørsmål om visum og oppholdstillatelse kan rettes til VFS på telefon +7 (499) 703 4981/ +7 (499) 704 3571

Ambassaden i Moskva behandler ikke lenger søknader som gjelder reiser til Nederland

Alle Schengen representasjonsavtaler er suspenderte. Ambassaden i Moskva vil derfor ikke utstede visum for besøk til Nederland på vegne av nederlandske myndigheter. Personer som allerede har fått utstedt et Schengenvisum for besøk til Nederland av vår ambassade, må ta kontakt med nederlandske myndigheter om de oppfyller gjeldende innreisekrav.

Informasjon til søkere fra Hviterussland, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan

Inntil videre vil søkere fra Kasakhstan og Hviterussland (fra 21. september 2020) kunne levere sine visumsøknader ved VFS' søknadssentre i henholdsvis Nur Sultan, Almaty og Minsk.

Søkere fra Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan må levere søknad om visum eller oppholdstillatelse på et av VFS' søknadssentre i enten Russland eller Kasakhstan.

Se VFS' hjemmesider for mer informasjon.