Oppholdstillatelse

Russiske statsborgere må ha oppholdstillatelse for å arbeide eller for å oppholde seg i Norge i mer enn 90 dager per 180-dagersperiode.

For statsborgere fra andre land gjelder følgende:

  • Statsborgere fra EU/EØS-land trenger ikke oppholdstillatelse for å oppholde seg eller jobbe i Norge. Alle statsborgere fra EU/EØS-land som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder, må registrere seg hos politiet.
  • Dersom du er statsborger i et land utenfor EU/EØS og ønsker å jobbe i Norge eller oppholde deg i landet i mer enn 90 dager, trenger du oppholdstillatelse. 

Vanligvis er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknader om oppholdstillatelse. 

Nye krav om biometriopptak

Fra 18. mars 2021 må alle personer som søker om oppholdstillatelse i Norge avgi biometri i form av foto når de leverer søknadsdokumentene.

Fra 18. april vil det være krav om at søkere over 6 år også må avgi fingeravtrykk. Søkere over 10 år må i tillegg avgi signatur.

Formålet med biometrikravet i forbindelse med søknader om oppholdstillatelse er å forbedre identitetskontrollen av personer som reiser inn til Norge, samt forhindre ulovlig opphold i landet.

Alle som skal levere søknadsdokumentene ved et VFS søknadssenter fra og med 18. mars er omfattet av det nye kravet. Det gjelder dermed også personer som har registrert søknaden sin i Søknadsportalen før 18. mars.