For nordmenn

Den norske ambassaden i Moskva håndterer søknader om visum for reiser til Norge og bistår med andre konsulære tjenester. Vi informerer også om aktuelle Norgesrelaterte arrangementer i Moskva.

Visum og oppholdstillatelse for Norge

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Generalkonsulatet i Murmansk

Utanriksdepartementet stengjer generalkonsulatet i Murmansk for publikumstenester frå og med 1. juli 2022. Det vil opna igjen når situasjonen tillet det. Det vil framleis vera vanleg drift av ambassaden i Moskva og generalkonsulatet i St. Petersburg.

Generalkonsulatet i St. Petersburg

Generalkonsulatet i St. Petersburg dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker. Vi bistår også nordmenn i St. Petersburg.

Honorært konsulat i Arkhangelsk

Norges honorære konsulat i Arkhangelsk. Konsulatet er underlagt Norges generalkonsulat i Murmansk. Honorær konsul i Arkhangelsk er Andrej Shalyov. Det honorære konsulatet bistår med informasjon om visum til Norge samt informasjon om Norge.

Bistand til nordmenn i utlandet

Her finner du informasjon om konsulære tjenester og bistand til nordmenn i utlandet

Pressevisum og akkreditering av norske journalister

Det er svært viktig å være ute i god tid hvis man ønsker å reise til Russland som journalist. Les denne informasjonen nøye før du begynner søknadsprosessene.

Reiseinformasjon for Russland

Lenke til Regjeringen.no

Ambassaden i Moskva

Den norske ambassaden i Moskva dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker. Vi håndterer også søknader om pass og utfører andre konsulære tjenester.