Utlysning studentpraktikant høsten 2024

!!SØKNADSFRISTEN HAR NÅ UTLØPT!! Ambassaden i Dublin søker etter en studentpraktikant for høsten 2024. Søknadsfristen er 18. mars, med oppstart august 2024.

Har du lyst til å tilbringe et spennende og innholdsrikt semester ved en norsk ambassade? Da kan du være vår nye praktikant. Et opphold ved ambassaden i Dublin gir deg muligheten til å få innblikk i mange sider ved arbeidet som utføres i utenrikstjenesten.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Oppgaver

Irland er en viktig samarbeidspartner for Norge. Med tette historiske bånd, nær geografisk plassering og i mange tilfeller sammenlignbare interesser, ligger forholdene til rette for politisk, økonomisk og kulturelt samarbeid. Ambassaden arbeider aktivt innenfor disse områdene, og har spesielt fokus på fornybar energi og bærekraftig havforvaltning. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene ta del i løpende oppgaver i tilknytning til blant annet næringsliv, kultursamarbeid, informasjonsarbeid, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative arbeidsoppgaver.

Det blir lagt vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Kvalifikasjoner

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og økonomi og erfaring med digitale kommunikasjonskanaler. Tidligere utenlandsopphold og interesse for fornybar energi er en fordel, men ikke avgjørende. Søker må være norsk statsborger, og det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd.

Vilkår for praktikantoppholdet

Praktikantene må være under utdanning ved et godkjent lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Har en søker bachelor eller master, kan vedkommende likevel vurderes, dersom hun/han skal studere videre etter oppholdet.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det gis imidlertid stipend til dekning av boutgifter. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet – for tiden ca. NOK16750 pr mnd.

Mange praktikanter kan også kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, se Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.

Praktikanten er selv ansvarlige for private utgifter forbundet med opphold, inkludert reise til og fra Dublin.

Se for øvrig UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen her: Studentpraktikantordningen - regjeringen.no

 

Søknad

Søknad og CV sendes til emb.dublin@mfa.no, søknadsfrist 18. mars 2024. Søknaden skrives på norsk. Epost bes merket med Praktikant Dublin. Søknad og CV sendes som én samlet pdf-fil. Karakterutskrift må gjerne legges ved i samme fil, men vi ber om at attester, referansebrev og lignende, ikke tas med i søknaden.

Spørsmål om praktikantplassene kan rettes til ambassaden på epost emb.dublin@mfa.no eller telefon +353 1 662 1800 / +47 23 98 21 00.