Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

For nordmenn

Her finner du nyttig informasjon om du reiser til eller flytter til Irland.

Bistand til nordmenn i utlandet

Tilsammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og fagkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommende land, som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på stedet.

Konsulære tjenester

Her finner du informasjon om ambassadens konsulære arbeid og hva vi kan bistå med.

Reiseinformasjon for Irland

Lenke til regjeringens tema om reiseinformasjon

Om ambassaden

Dobbelt statsborgerskap

Norge innfører dobbelt statsborgerskap

Reiseregistrering

Skal du reise til Irland, enten som turist eller for å bosette deg, oppfordres du til å registrere deg via Reiseregistrering.

Norsk næringsliv i Irland

Norsk i Irland

Gjenopprettelse norsk statsborgerskap

Informasjon om gjenopprettelse av norsk statsborgerskap etter innføring av nye regler 1.1.2020

Informasjon om koronaviruset

Situasjonen forandrer seg fra dag til dag mht Covid-19. Oppdatert informasjon finner du på lenkene under.

Reiseregistrering

Ambassaden og UD oppfordrer alle nordmenn til å benytte reiseregistrering.

Utlysning studentpraktikant våren 2021

FRIST FOR Å SØKE HAR NÅ UTLØPT!!! Den norske ambassaden i Dublin søker en til to studentpraktikanter for våren 2021. Praktikantoppholdet i Dublin har en varighet på seks måneder og tiltredelse vil være februar 2021. Søknadsfrist er 19. oktober 2020.

Nasjonaldagen 2020 / National Day 2020

Grunnet COVID-19 blir det ingen felles markering av Nasjonaldagen i år.

Forhåndstemming Stortings- og Sametingsvalg 2021

Under er informasjon om hvordan norske borgere bosatt i Irland kan stemme ved årets Stortings- og Sametingsvalg.