Dobbelt statsborgerskap

Norge innfører dobbelt statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 å tillate dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere bosatt i Norge vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. 

Lovendringene ble innført 1. januar 2020. Vær oppmerksom på at man må sjekke om vertslandet også tillater dobbelt statsborgerskap. Under er en lenke til UDIs hjemmeside ang de nye reglene, og også en lenke til Citizen Information angående hvem som kan søke irsk statsborgerskap.

https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/

https://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/irish_citizenship/who_can_become_an_irish_citizen.html