Image of a norwegian passport

Søknad om pass

Søknader om norske pass mottas på ambassaden i Jakarta.

Link til utenriksstasjonens gebyrsatser her

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

Ved søknad om pass er behandlingstiden normalt ca 14 dager. 

Pass hentes som regel ved ambassaden i Jakarta, eller ved avtale på konsulatet i Bali eller Medan. Du må ha med ditt gamle pass ved henting.

Kontakt ambassaden for å gjøre avtale om søknad for pass.

Ambassaden utsteder ikke nasjonalt ID-kort.