Notarius Publicus og apostille

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, og dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.