Rådgivning til norsk næringsliv

Ambassaden i Paris støtter norsk næringsliv i Frankrike ved å være en aktiv dialogpartner og gjennom rådgivning om franske forhold, politiske prosesser, og fransk økonomisk politikk. Dette gjør vi i nært samarbeid med norske institusjoner som Innovasjon Norge og det norsk-franske handelskammeret. For mer detaljert markedsinformasjon og undersøkelser henvises det til Innovasjon Norges Pariskontor.

Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den franske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med franske myndigheter.

Dersom ambassaden er part i eller støtter næringsfremmende tiltak, kan vi være behjelpelige med direkte henvendelser til franske myndigheter i forbindelse med tiltaket.