Nettverk og næringslivsklynger

Som en del av vårt arbeid med å styrke norsk-fransk samarbeid, støtter ambassaden i Paris utvikling av nettverk og samarbeid på tvers av landegrensene. Som del av dette arbeidet har ambassaden bl.a. bistått nærings- og forskningsklynger i etableringen av kontakt med franske motparter.

Dette gjelder bl.a.:

• Oslo Cancer Cluster og Cancer Bio-Santé Toulouse • Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) og Fondation Sophia Antipolis • NCE Culinology i Stavanger og Vitagora i Dijon
Ambassaden i Paris bistår også enkeltbedrifter med å finne de rette kontaktene i Frankrike, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av. Dette gjelder både på myndighetsnivå og i privat sektor. Ambassaden kan eksempelvis benyttes som møteplass mellom norske og franske parter. Dette har blitt gjort både gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer, produktpresentasjoner for inviterte målgrupper, og gjennom enkeltstående møter, og i enkelte tilfeller ved mottakelser eller middager i ambassadørens residens.
Ambassaden oppfordrer alle norske bedrifter som allerede har, eller som ønsker å etablere seg i Frankrike, om å ta kontakt med ambassaden.
Norske bedrifter i Frankrike
Det finnes  over 100 norske bedrifter etablert i Frankrike, deriblant Yara (produksjon av gjødsel og kjemikalier), StatoilHydro (olje og gass), Norske Skog, DNV (klassifisering), Hydro Aluminium, STX Europe – tidl. Aker (skipsbygging), Marine Harvest, Lerøy (laks/sjømat), Statkraft (vannkraft), m.fl. Relativt nyetablerte norske firmaer er Tandberg (videokonferanse), Q-free (betalingsbrikke for bompenger) og Janus (tekstil).