Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett).

Du kan bestille time  på ambassaden for å levere søknaden via følgende lenk: https://www.supersaas.fr/schedule/Ambassade_Norvege_Paris/Service_Consulaire

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside: www.udi.no  Les mer om hvordan fornye/beholde norsk statsborgerskap her.  

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) er slik:

Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI):  https://selfservice.udi.no/no/.
I søknadsportalen registrerer du søknaden din hos ambassaden i Haag (Nederland) i listen over utenriksstasjoner som skal behandle søknaden.  

Du kan levere alle dokumentene i søknaden om bibehold av norsk statsborgerskap ved Ambassaden i Paris, som sjekker dokumentene og videresender til Haag.

Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp ved ambassaden i Paris til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.