Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside: www.udi.no  Les mer om hvordan fornye/beholde norsk statsborgerskap her.  

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) er slik:

  • Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI):  https://selfservice.udi.no/no/
  • Du kan levere søknad om bibehold av norsk statsborgerskap ved Ambassaden i Paris.

I søknadsportalen registrerer du likevel søknaden din hos ambassaden i Haag (NY)

  • Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
  • Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp ved ambassaden i Paris til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.