Ekteskapsinngåelse i Frankrike

Ambassaden i Paris foretar igjen vielser. Vielsene gjennomføres på torsdager (formiddag), med inntil fire vielser pr. dag. Ambassadens lokaler er nå slik at vielsene må holdes i et vanlig møterom med svært begrenset plass. Det vil derfor kun være mulig å ha med inntil fire gjester. Det beregnes en halv time pr. vielse. Begge brudefolkene må være norske statsborgere. Vitner behøver ikke å være norske statsborgere, men må være norsktalende og over 18 år.

Alle som vil inngå ekteskap ved en norsk ambassade må først "prøve ekteskapsvilkårene".  Det samme gjelder for norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg hos FRANSK vigsler. I Frankrike er det kun den borgerlige vigsel som regnes som gyldig. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselsseremoni etter at paret er lovformelig gift.

Vielse i Frankrike

For nordmenn som ønsker å gifte seg i Frankrike finnes det følgende alternativer:

Vielse for franske myndigheter eller vielse ved ambassaden evt. med etterfølgende seremoni ved den norske sjømannskirken i Paris.

Prøving av ekteskapsvilkår

Før noen kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det bekreftes fra norske myndigheters side at det ikke er noe til hinder for at ekteskap kan inngås. De to som skal gifte seg ("brudefolket") må fylle ut prøvingsattest: 

Prøvingsattest - erklæring fra brudefolket - Skatteetaten.

For ytterligere informasjon om ekteskapsinngåelse, se: 

Veien til ekteskapet - steg for steg - Skatteetaten   

Vielse på ambassaden

Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene motta "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok" fra Folkeregisteret. Kopi av dokumentet sendes ambassaden i god tid før vielsen. Merk: Attesten er gyldig i 4 måneder.

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan kun vie par hvor begge er norske statsborgere.

Praktisk informasjon

Ambassaden vier inntil fire par per uke. Vielser foretas kun på torsdag formiddag. Ingen vielser på norske eller franske helligdager. Ingen vielser i juli, august, romjulen og påsken. Vielsen er gratis. Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelige med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant og har ingen omkledningslokaler til disposisjon.

Reservasjon av tidspunkt for vielse, skjer via denne lenken: 

Vielser på den norske ambassaden i Paris (supersaas.fr)

Samtidig som dato reserveres, må telefonnummer (helst to numre) oppgis samt navn på begge parter.

Dersom en avtale må kanselleres, er det viktig at ambassaden får beskjed i god tid slik at andre får anledning til å reservere tid for vielse denne dagen.

Alle bes om å møte opp på ambassaden 10 minutter før sin avtale. Parene må identifisere seg med gyldig norsk pass eller norsk nasjonalt ID-kort. Vitner må også fremvise gyldig legitimasjon.

Vielsen finner sted i ambassadens møterom og tar ca. 15 minutter pr. brudepar. Møterommet har svært begrenset plass, og det vil kun være mulig for brudeparet å ha med inntil fire gjester. Ambassaden må få gjestelisten i forveien. Dere blir viet av ambassadens konsul eller dennes stedfortreder. Dersom dere ankommer alene, stiller ambassaden med vitner. Dere kan ta bilder med egne kameraer. Ambassadens eventuelle vitner kan være "fotografer". Drikkevarer kan ikke nytes i ambassadens lokaler. Det er heller ikke tillatt å kaste ris på brudeparet utenfor hovedinngangen eller i trappene.

Vigsel for franske myndigheter

Ønsker dere å inngå ekteskap for franske myndigheter, må en av dere ha vært registrert bosatt i Frankrike i minst en måned før vigselen, eller være eier av en bolig i Frankrike.

Ta kontakt med det lokale franske rådhus for informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges. Dersom en av dere bor i Norge eller et annet land, ta kontakt med den franske ambassaden på stedet. Vær oppmerksom på at det i Frankrike kreves lysningstid. Videre forlanges det også legeattest fra en fransk lege for begge parter.

Franske myndigheter vil kreve en attest på at den norske part har lov til å gifte seg etter norsk lov. Denne kalles ”Certificat de célibat”, på norsk ”Attest til bruk ved ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett” og blir utstedt av Folkeregisteret, se innledningen til denne siden. Den norske part MÅ be om at ekteskapsattesten blir utstedt på fransk. (Ambassaden foretar ikke oversettelser). Internasjonal fødselsattest er også påkrevet (dvs. foreldrenes navn står oppført samt at fødselsattesten er på flere språk (bl.a. fransk)).

Begge attestene må være påført apostille av Statsforvalteren (tidl.Fylkesmannen) før de forevises franske myndigheter.

(Et apostillestempel bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig.)

Skattedirektoratet registrerer utenlandske vigsler for norske borgere som står oppført som utvandret fra Norge i Folkeregisteret.

Vigselsattestene må være i original og påført apostille eller være legalisert av franske myndigheter før innsendelse.

Pacs (Pacte Civil de solidarité)

For inngåelse av Pacs i Frankrike finnes opplysninger på følgende nettside:

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N144.xhtml

Navnendring.

Ønskes navneendring, vennligst se informasjon fra Folkeregisteret: Endre navn - Skatteetaten. Franske myndigheter tar ikke imot søknader fra norske borgere om endring av navn.