Ekteskapsinngåelse i Frankrike

Ambassaden i Paris åpner i januar 2022 igjen opp for vielser. Vielsene gjennomføres på torsdager (formiddag), med inntil fire vielser pr. dag. Ambassadens lokaler er nå slik at vielsene må holdes i et vanlig møterom med svært begrenset plass. Det vil derfor kun være mulig å ha med inntil fire gjester. Det beregnes en halv time pr. vielse. Begge parter må være norske statsborgere.

Alle som vil inngå ekteskap ved den norske ambassade må først prøve ekteskapsvilkårene ved norsk folkeregister. Det samme gjelder for norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg hos FRANSK vigsler. I Frankrike er det kun den borgerlige vigsel som regnes som gyldig. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselsseremoni etter at paret er lovformelig gift.

Vielse i Frankrike

For nordmenn som ønsker å gifte seg i Frankrike finnes det følgende alternativer:

Vielse for franske myndigheter eller vielse ved ambassaden evt. med etterfølgende seremoni ved den norske sjømannskirken i Paris.

Prøving av ekteskapsvilkår Før noen kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves: Norsk folkeregister står for prøving av ekteskapsvilkårene (dvs. det bekreftes at det er intet til hinder for at ekteskap kan inngås). Brudefolkene må ta kontakt med skatteetaten på sitt (tidligere) hjemsted i Norge.

Vielse på ambassaden Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene motta "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok" fra Folkeregisteret. Kopi av dokumentet sendes ambassaden i god tid før vielsen. Original MÅ tas med til vielsen. Merk: Attesten er gyldig i 4 måneder.

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan kun vie par hvor begge er norske statsborgere.

Praktisk informasjon: Ambassaden vier intil fire par per uke. Vielser foretas kun på torsdager. Ingen vielser på norske eller franske helligdager. Ingen vielser i juli, august, romjulen og påsken. Vielsen er gratis. Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelige med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant og har ingen omkledningslokaler til disposisjon.

Reservasjon av tidspunkt for vielse, skjer via denne lenken: 

Vielser på den norske ambassaden i Paris (supersaas.fr)

Samtidig som dato reserveres, må telefonnummer (helst to numre) oppgis samt navn på begge parter.

Dersom en avtale må kanselleres, er det viktig at ambassaden får beskjed i god tid slik at andre får anledning til å reservere tid for vielse denne dagen.

Alle bes om å møte opp på ambassaden 10 minutter før sin avtale. Parene må identifisere seg med gyldig pass og samtidig levere inn vielsesattesten i original.

Vielsen finner sted i ambassadens møterom og tar ca. 15 minutter pr. brudepar. Møterommet har svært begrenset plass, og det vil kun være mulig for brudeparet å ha med inntil fire gjester. Ambassaden må få gjestelisten i forveien. Dere blir viet av ambassadens konsul eller dennes stedfortreder. Dersom dere ankommer alene, stiller ambassaden med vitner. Dere kan bringe med egne kameraer. Ambassadens eventuelle vitner kan være "fotografer". Drikkevarer kan ikke nytes i ambassadens lokaler. Det er heller ikke tillatt å kaste ris på brudeparet utenfor hovedinngangen eller i trappene.

Vigsel for franske myndigheter Ønsker dere å inngå ekteskap for franske myndigheter, må en av dere ha vært registrert bosatt i Frankrike i minst en måned før vigselen eller være eier av en bolig i Frankrike.

Ta kontakt med det lokale franske rådhus for informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges. Dersom en av dere bor i Norge eller et annet land, ta kontakt med den franske ambassade på stedet. Vær oppmerksom på at det i Frankrike kreves lysningstid. Videre forlanges det også legeattest fra en fransk lege for begge parter.

Franske myndigheter vil kreve en attest på at den norske part har lov til å gifte seg etter norsk lov. Denne kalles ”Certificat du célibat”, på norsk ”Attest til bruk ved ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett” og blir utstedt av norsk folkeregister, jfr. innledningen til denne siden. Den norske part MÅ be om at ekteskapsattesten blir utstedt på fransk. (Ambassaden foretar ikke oversettelser). Internasjonal fødselsattest er også påkrevet (dvs. foreldrenes navn står oppført samt at fødselsattesten er på flere språk (bl.a. fransk)). Begge attestene må være påført apostille av Fylkesmannen før de forevises franske myndigheter.

Skattedirektoratet registrerer utenlandske vigsler for norske borgere som står oppført som utvandret fra Norge i Folkeregisteret. Vigselsattestene må være i original og påført apostille eller være legalisert av franske myndigheter før innsendelse.

Pacs (Pacte Civile de solidarité)

For inngåelse av Pacs i Frankrike finnes opplysninger på følgende nettside:

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N144.xhtml

Navnendring. Dersom det er ønskelig å endre navn ved ekteskapsinngåelsen, må man søke om dette på forhånd hos folkeregisteret eller i forbindelse med vielsen på ambassaden. Norske borgere som er registrert bosatt i Frankrike må sende søknad om endring av navn til: Skatt Nord v/Personregisteret, N-9613 Hammerfest.

Franske myndigheter tar ikke imot søknader fra norske borgere om endring av navn.