Bibehold av norsk statsborgerskap

Siden 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det etter de gamle reglene.

Søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding må registreres i UDI søknadsportal. Søkere som ønsker å levere søknaden på ambassaden i Praha, må kontakte ambassaden for timebestilling.

Du finner mer informasjon om dobbelt statsborgerskap på UDIs nettsider. UDI har bl.a. laget sjekklister som forklarer hvilke dokumenter du må levere inn som vedlegg av søknaden din. Nyttig informasjon kan dessuten hentes på ambassaden i Københavns hjemmeside.

 

Dette skjer etter at du har innlevert søknad om gjenerverv på ambassaden: 

  • Søknaden sendes elektronisk til UDI (via ambassaden i Købehavn) for behandling.
  • Informasjon om UDIs saksbehandlingstid finner du her. En må påregne noe ekstra ventetid på behandling av søknaden, ettersom den sendes via ambassaden i København.
  • Når gjenerverv eller bibehold er innvilget av UDI og du er registrert som norsk statsborger i folkeregisteret, kan du til å søke om pass på f.eks ambassaden i Praha. Informasjon om hva du må medbringe kan du finne her.