Pictures of new Norwegian passports - Foto:Catharina Caprino / Hest Agentur
Catharina Caprino / Hest Agentur

Pass

Informasjon for å søke om pass

Før du kan søke om ordinært pass så trenger du et norsk personnummer.

For informasjon om nødpass, se her.

 

Fra og med 19. oktober 2020 har Norge har fått nye pass, men gamle pass er fortsatt gyldige til utløpsdato. 

Det er et generelt krav om personlig oppmøte på en norsk utenriksstasjon eller hos politiet i Norge for å søke om ordinært pass. Nytt av i år er at det ikke lenger er krav til hvilken utenriksstasjon du må søke hos, men at det må være en passutstedende utenriksstasjon på grunn av biometriopptak (bilde, fingeravtrykk, signatur).

Før man søker om ordinært pass må man avtale tid med utenrikstasjonen. For den norske ambassaden i Bogota avtaler man tid ved å sende en e-post til følgende adresse: emb.bogota@mfa.no.

Vær klar over at den norske ambassaden i Bogota har begrensede åpningstider pga. Covid-19 situasjonen. For oppdaterte åpningstider se følgende side: Om Ambassaden 

Alle ordinære pass blir utstedt i Norge og sendt med kurerpost til ambassaden. Dette tar normalt to-tre uker

 

Passgebyrer:

Ny passforskrift - strengere krav for pass søknader

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 1. november:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år:  NOK 1.290,- 
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år:  NOK 770,-

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelse av passet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom pass søknaden avslås.

Informasjon om betalingen får du ved bestilling av time for søknad om pass.

Huskeliste for pass søknad:

  • Ha med nåværende pass eller annen gyldig norsk id som (bankkort, førerkort etc.). Eller vedtak om norsk personnummer eller statsborgerbrev. 
  • Kvittering for betaling av passgebyr.

Hvis du søker om pass til barn og ungdom under 18 år, så må minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet.

Hvis kun én foresatt er med, må dere ha med: