Signaturbekreftelse/Affidavit

Ambassaden kan bekrefte signaturer i saker som innvolverer norske borgere eller norske selskaper og myndigheter

Signaturbekreftelse

Der det er behov for å bekrefte at en viss person har signert et gitt dokument, må personen som skal signere personlig møte på ambassaden med originalt pass for å identifisere seg. Signaturen må deretter påføres dokumentet under påsyn av ambassadens personale. I slike saker er det behjelpelig om ambassaden i forkant kan motta en elektronisk kopi av dokumentet som skal signeres, samt fullt navn, fødselsdato og passnummer i henhold til passet til den som skal signere.

Denne tjenesten er gebyrbelagt, og avhengig av omstendighetene rundt saken er det mulig ambassaden ikke kan bistå. Vennligst ta kontakt med konsulæravdelingen ved ambassaden på consular.tokyo@mfa.no, for å gjøre en avtale.

Bevis på signatur

I enkelte situasjoner, for eksempel ved kjøp/salg av bil eller eiendom, kan det være nødvendig med et bevis på signatur. Dette brukes ofte som et substitutt for navnestempel til utledninger i Japan, der japanere vil ha eget registrert navnestempel.

For å få utstedt bevis på signatur kreves personlig oppmøte ved ambassaden med originalt pass for å identifisere seg. I slike saker er det behjelpelig om ambassaden i forkant kan motta fullt navn, fødselsdato og passnummer i henhold til passet til den som skal trenger bevis på signatur

Denne tjenesten er gebyrbelagt, og avhengig av omstendighetene rundt saken er det mulig ambassaden ikke kan bistå. Vennligst ta kontakt med konsulæravdelingen ved ambassaden på consular.tokyo@mfa.no, for å gjøre en avtale.