Norges hus – Maison de Norvège tilbyr bolig til norske studenter og forskere i Paris

Cité internationale universitaire de Paris er en unik studentby med beliggenhet i et flott parkområde i 14. arrondissement. Det er svært kort vei til offentlig kommunikasjon og byen forøvrig. Studentbyen har vel 6000 beboere fordelt på 43 hus av ulike nasjonaliteter, herunder la Maison de Norvège, Norges hus.

Norges hus (Maison de Norvège - CIUP) stod ferdig i 1954 og ble pusset opp i 2010 og 2016, og tilbyr enkle, men hyggelige hybler på 12 kvadratmeter med god skapplass. Det er vask på rommet, og felles toalett og dusj. I hver etasje er det et stort felles kjøkken med terrasse. Halvparten av husets 100 beboere er norske, hvorav noen får tilbud om utveksling til ett av de andre nasjonale husene.

Cité universitaire (Campus international pour étudiants et chercheurs | CIUP) har et dynamisk og internasjonalt miljø med et mangfoldig kulturtilbud, teater, bibliotek og idrettsanlegg. Studenter som bor på studentbyen får også verdifull bistand knyttet til de praktiske sider ved studenttilværelsen i Paris.

Husleien for studenthybler er ca 500 euro pr mnd, avhengig av oppholdets lengde og studentkategori.

Norges hus har i tillegg to hybelleiligheter for forskere. Disse er 30 kvm store, med eget kjøkken og bad. Det er også muligheter for forskerhybler og leiligheter i andre bygg.

Fremgangsmåte og søknadsprosess
Alle som ønsker å bo på  Cité Internationale Universitaire de Paris mens de studerer eller forsker i Paris, må søke  via studentbyens egen nettside:  Cité Universitaire, v 0.7 (ciup.fr)     Søkere må velge kategori (student eller forsker).  Merk at Phd-kandidater regnes som studenter i denne sammenheng.

Søknader fra norske statsborgere sendes automatisk til Maison de Norvège for behandling. For å komme i betraktning for bolig,  er det viktig å søke i god tid før planlagt studiestart. For høstsemesteret anbefales det å søke innen utgangen av mai i gjeldende år.

Opptaksregler:

  • Studenter må være innskrevet på et høyere lærested i Paris-regionen som ledd i bachelor-/master-/ /doktorgradsstudium
  • Både helgrads- og utvekslingsstudenter oppfordres til å søke. Ved stor tilsøkning gis prioritet til studenter på helgradsstudium i Paris samt studenter på master eller på opphold av minst ett års varighet.
  • Det kan gis unntak fra ovennevnte kriterier for studenter innenfor kunstfag (for eksempel billedkunst, mote, design, dans, musikk og filmstudier).

Spørsmål og generelle henvendelser
Studenthenvendelser med ønske om nærmere informasjon kan rettes på fransk eller engelsk til: accueil.NORVEGE@ciup.fr  eller via: Maison de Norvège - CIUP

Spørsmål om forskerhybler kan også rettes til husets direktør, Torbjørn Grønner: Torbjorn.GRONNER@ciup.fr