Praktikantene ved Ambassaden i Paris

Praktikantopphold ved ambassaden i Paris høsten 2024

Den norske ambassaden i Paris tilbyr praktikantplasser hvert halvår – en fin mulighet til å jobbe på en ambassade og lære mer om forholdet mellom Frankrike og Norge!

Målsetningen med praktikantordningen er å spre interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det vektlegges at praktikantene får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i hvordan utenrikstjenesten fungerer. Praktikantordningen er ment for norske (viderekomne) studenter fra norske eller utenlandske læresteder godkjent av Lånekassen. Praktikantene tar del i ambassadens vanlige arbeidsoppgaver innenfor kultur, kommunikasjon, politikk og økonomi, og forutsettes å være fleksible og delta etter behov i ulike arbeidsoppgaver. 

Ambassadens arbeid med politikk og økonomi inkluderer rapportering om fransk politikk og økonomi, fremme av norske næringsinteresser i Frankrike og å tilrettelegge besøk fra Norge. Ambassadens kultur- og kommunikasjonsarbeid inkluderer kommunikasjonsarbeid for hele ambassaden og fremme av norsk kultur i Frankrike. Praktikantene følger aktuelle spørsmål og forbereder rapporter om spesifikke tema, deltar på relevante møter og i ambassadens utadrettede prosjekter, samt i tilrettelegging av besøk til Frankrike og presse- og ekspertreiser til Norge. Praktikantene har oppgaver innen informasjon og kommunikasjon, og vil arbeide med utforming og publisering av artikler til ambassadens hjemmeside og på sosiale medier; Facebook, Instagram og X. Praktikantene vil også engasjeres i forberedelse og gjennomføring av utadrettede prosjekter og arrangementer. 

Praktikantene må beherske både norsk og fransk meget godt skriftlig og muntlig, og ha god fremstillingsevne. Å ha hatt et lengre opphold i et franskspråklig land vil derfor være fordelaktig. I vurderingen av søkerne vil det bl.a. bli lagt vekt på kunnskap om Frankrike, om politiske og økonomiske forhold i Norge, om forbindelsene mellom Norge og Frankrike, om norsk og fransk kultursektor, og om internasjonale forhold generelt. Studieresultater, erfaring med kommunikasjonsarbeid og annen arbeidserfaring blir også tillagt vekt. 

Praktikantoppholdet varer fra 12. august til og med 13. desember. Praktikantene vil motta et stipend på 17.750, - NOK/mnd. I tillegg dekkes månedskort for off. transport. De må selv dekke sine reise- og boligutgifter, men vil normalt få tilbud om å leie rom på Cité Universitaire i Paris. Det er en forutsetning at praktikantene har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og er innskrevet på et studiested godkjent av Lånekassen.  
 
Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus 

Fristen for søknad om praktikantopphold for høsten 2024 er 17. mars 2024.  
Søknad for praktikantstillingene ved ambassaden sendes med kortfattet CV og karakterutskrifter samlet i én fil til emb.paris@mfa.no. Eventuelle spørsmål om praktikantordningen ved ambassaden kan rettes til Hege Klaseie (Hege.Klaseie@mfa.no).