Innovasjon Norge i Paris

Innovasjon Norges Paris-kontor yter bistand til norske bedrifter på det franske markedet og arbeider for å fremme norsk reiseliv i Frankrike. Gjennom rådgivning hjelper Innovasjon Norge bedrifter med å lykkes på det franske markedet blant annet ved å tilby markedsinformasjon, partnersøk, møteassistanse og nettverksarrangementer.. På turismesiden tilbys markedsførings- og rådgivningsaktiviteter for reiselivsaktører i Frankrike og i Norge.

Innovasjon Norges hjemmesider finnes på: France (innovasjonnorge.no)

 

Kontaktinformasjon:  

Sigrun Daireaux, Avdelingsleder
 
Bernard Lamothe, Seniorrådgiver, Bio-economy (agritech, aquaculture, sustainable buildings, circular economy) 

Delphine Vallon, Rådgiver, Tourism / Head of Instagram Visit Norway

Guillaume Bonnesoeur, Seniorrådgiver, Offshore Wind
 
Marc Rousselet, Seniorrådgiver, Offshore Wind, CC-U-S & H2
 
Lea Pinsard, Rådgiver, Tourism
 
Stephanie Volpe, Seniorrådgiver, Clean Energy and electric mobility
 

Adresse: Innovation Norway 16 rue Washington 75008 Paris
Telefon: +33 (0)1 56 59 20 40
Epost: paris@innovationnorway.no