Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Vigsel i Paris

Ambassaden tar dessverre ikke imot bestillinger for vigsler i 2019 og 2020 inntil videre, pga store renovasjonsarbeider hvor ambassaden holder til. Vennligst følg med på denne siden for oppdatering/annonsering i forhold til når ambassaden kommer i gang igjen.

Alle som vil inngå ekteskap ved den norske ambassade må først prøve ekteskapsvilkårene ved norsk folkeregister. Det samme gjelder for norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg hos FRANSK vigsler. I Frankrike er det kun den borgerlige vigsel som regnes som gyldig. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselsseremoni etter at paret er lovformelig gift.

Vigsel i Frankrike

For nordmenn som ønsker å gifte seg i Frankrike finnes det følgende alternativer:

Vigsel for franske myndigheter eller vigsel ved ambassaden evt. med etterfølgende seremoni ved den norske sjømannskirken i Paris.

Prøving av ekteskapsvilkår Før noen kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves: Norsk folkeregister står for prøving av ekteskapsvilkårene (dvs. det bekreftes at det er intet til hinder for at ekteskap kan inngås). Brudefolkene må ta kontakt med skatteetaten på sitt (tidligere) hjemsted i Norge.

Vigsel ved ambassaden Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene motta "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok" fra Folkeregisteret. Kopi av dokumentet sendes ambassaden i god tid før vigselen. Original MÅ tas med til vielsen. Merk: Attesten er gyldig i 4 måneder.

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan kun vie par hvor begge er norske statsborgere.

Praktisk informasjon: Ambassaden vier 3 par per uke. Ingen vigsler på norske eller franske helligdager. Ingen vigsler i juli, august, romjulen og påsken. Vigselen er gratis. Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelige med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant og har ingen omkledningslokaler til disposisjon.

Se nedenfor når det er ledige datoer for vigsler. Det er dessverre ikke mulig å stå på venteliste. Dersom en avtale må kanselleres, er det viktig at ambassaden får beskjed i god tid slik at andre får anledning til å reservere tid for vigsel denne dagen.

Avtale inngås ved å ta kontakt med ambassaden per e-post: [email protected]

Samtidig som dato reserveres, må telefonnummer (helst to numre) oppgis samt navn på begge parter.

Dere møter opp i ambassadens lokaler kl. 11.00. Parene må identifisere seg med gyldig pass og samtidig levere inn vigselsattesten i original.

Vigselen finner normalt sted i ambassadens møterom og tar ca. 15 minutter pr. brudepar. Møterommet tar maks. 15 personer (inkl. brudeparet). Ambassaden må få gjestelisten i forveien. Dere blir viet av ambassadens konsul eller dennes stedfortreder. Dersom dere ankommer alene, stiller ambassaden med vitner. Dere kan bringe med egne kameraer. Ambassadens eventuelle vitner kan være "fotografer". Drikkevarer kan ikke nytes i ambassadens lokaler. Det er heller ikke tillatt å kaste ris på brudeparet utenfor hovedinngangen eller i trappene.

Vigsel for franske myndigheter Ønsker dere å inngå ekteskap for franske myndigheter, må en av dere ha vært registrert bosatt i Frankrike i minst en måned før vigselen eller være eier av en bolig i Frankrike.

Ta kontakt med det lokale franske rådhus for informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges. Dersom en av dere bor i Norge eller et annet land, ta kontakt med den franske ambassade på stedet. Vær oppmerksom på at det i Frankrike kreves lysningstid. Videre forlanges det også legeattest fra en fransk lege for begge parter.

Franske myndigheter vil kreve en attest på at den norske part har lov til å gifte seg etter norsk lov. Denne kalles ”Certificat du célibat”, på norsk ”Attest til bruk ved ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett” og blir utstedt av norsk folkeregister, jfr. innledningen til denne siden. Den norske part MÅ be om at ekteskapsattesten blir utstedt på fransk. (Ambassaden foretar ikke oversettelser). Internasjonal fødselsattest er også påkrevet (dvs. foreldrenes navn står oppført samt at fødselsattesten er på flere språk (bl.a. fransk)). Begge attestene må være påført apostille av Fylkesmannen før de forevises franske myndigheter.

Skattedirektoratet registrerer utenlandske vigsler for norske borgere som står oppført som utvandret fra Norge i Folkeregisteret. Vigselsattestene må være i original og påført apostille eller være legalisert av franske myndigheter før innsendelse.

Pacs (Pacte Civile de solidarité)

For inngåelse av Pacs i Frankrike finnes opplysninger på følgende nettside:

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N144.xhtml

Navnendring. Dersom det er ønskelig å endre navn ifm vigsel, må man søke om dette på forhånd hos folkeregisteret eller ifm vigselen på ambassaden. Norske borgere som er registrert bosatt i Frankrike må sende søknad om endring av navn til: Skatt Nord v/Personregisteret, N-9613 Hammerfest.

Franske myndigheter tar ikke imot søknader fra norske borgere om endring av navn.

Ambassadens midlertidige adresse er:
Ambassade Royale de Norvège 262, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Tlf. +33 (0)1 53 67 04 00 Epost: [email protected] eller [email protected]

Inntil 3 par vies pr. vigseldag. Ambassaden gjør oppmerksom på at visse datoer kan være reservert, selv om oversikten indikerer noe annet. Avtaleboken er kun til informasjon. Ambassaden må kontaktes for å reservere.  

                                                 * * *

VIGSELSDATOER 2020  

Ambassaden tar dessverre ikke imot bestillinger for vigsler i 2020, pga store renovasjonsarbeider hvor ambassaden holder til.