L'ambassade de Norvège sera fermée les jeudi 29 mars, vendredi 30 mars et lundi 2 avril. Joyeuses Pâques !

Den norske ambassade vil være stengt skjærttorsdag 29. mars, langfredag 30. mars og 2. påskedag 2. april. God Påske!

 

L'ambassade tient à informer le public que des travaux de réfection ont lieu dans l'entrée du bâtiment de la chancellerie.

Ambassaden gjør oppmerksom på at det pågår bygningsarbeider i inngangpartiet av kanselliet.