Søke om personnummer

Ifølge regelverket kan personer som er eller har vært registrert bosatt i Norge, få utstedt fødselsattest av folkeregisteret i bosteds-/utvandringskommunen, så fremt personen er født eller adoptert i Norge, eller er norsk statsborger.

Personer som er født i utlandet og ikke har vært bosatt i Norge, må fremlegge original eller bekreftet kopi av fødselsattest, der foreldrenes navn fremgår. Fødselsattesten må være påført apostille. 

Dersom søknad leveres ambassaden bør følgende vedlegges:

  • Om foreldrene er gifte må de først selv registrere ekteskapet i Folkeregisteret før de møter opp på stasjonen og anmoder om fødselsnummer.
  • Brev fra mor og far skrevet på norsk, hvor det går frem at de søker personnummer for barnet med det formål å søke om pass
  • Fødselsattest (hvor mor og fars navn kommer frem) påført apostille.
  • Oversettelse av fødselsattest
  • Bekreftet kopi av mor og fars pass evt. legitimasjon
  • 2 passbilder av barnet
  • Søknad om pass (NOK 770,-)
  • Farskapserkjennelse - ”Dersom det er en norsk mann som blir far til barn født i utlandet, og han er reg. bosatt og ugift i personregisteret (DSF), må det foreligge farskapserkjennelse etter norsk barnelovs § 4, for at vi i det hele tatt skal kunne registrere barnet som norsk med norsk far. Denne erkjennelsen  godtas og signeres av mor også.”