Årsvisum for norske borgere i Thailand

Utstedelse av bekreftelse av pensjonsinntekt i forbindelse med søknad om forlengelse av ettårsvisum i Thailand.

Ambassaden i Bangkok og konsulatet i Phuket utsteder et skriv, basert på dokumentert informasjon om inntekt og pensjon, som kan brukes ved søknad om ettårsvisum hos thailandske myndigheter. 

Vi behøver i den forbindelse følgende opplysninger/dokumentasjon:

  • Kopi av bildesiden av passet.
  • Kopi av siste årsoppgave fra NAV eller siste skattemelding.

Det skal betales et gebyr for dette dokumentet tilsvarende en Notarialforretning. Prisen finner du her. Møter du opp på ambassaden utferdiges bekreftelsen normalt mens du venter.

NB! Dersom du velger å sende dokumentene per post, må det påregnes ca. fire uker før du har bekreftelsen i hende. Det er derfor viktig å være ute i god tid før visumet må fornyes.

Henvendelse om å få bekreftet pensjonsinntekt kan også gjøres via epost: consular.bangkok@mfa.no

Legg da ved nevnte dokumentasjon som pdf-fil eller bildefil.

 

Betaling av gebyr

Gebyrene skal fortrinnsvis betales inn til ambassadens norske konto i DnB.

 

Bank:                                 DNB BANK ASA, STRANDEN 21, 0021 OSLO

Konto:                               AMBASSADEN I BANGKOK

Kontonummer:               7694.05.13681

IBAN:                                 NO94 7694 0513 681

Swift/BIC:                          DNBANOKK

 

Ved oppmøte på ambassaden kan du også benytte kredittkort, betalingskort eller kontanter.

Ved overføring til ambassadens norske konto må du skrive kort hva gebyret gjelder. F.eks.: Pensjon, inntektsdokumentasjon, adressebekreftelse, legalisering, etc.

Merk at det er ikke mulig å overføre penger for disse tjenestene til ambassadens thailandske bankkonto.

Vær vennlig å kontrollere om gebyret er blitt endret siden sist du fikk utført en tjeneste av ambassaden. Gebyret finner du her.

 

Ambassadens postboksadresse er:

Royal Norwegian Embassy,

P.O. Box 19, Prasanmit Post Office,

Bangkok 10114.