New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Nye retningslinjer for nødpass fra 30. mai 2022

Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass.

Strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass)

Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022. Endringen innebærer at det må foreligge nødsituasjon eller særlige grunner for at midlertidig pass kan innvilges.

Politidirektoratet har utarbeidet nærmere retningslinjer som angir i hvilke tilfeller midlertidig pass kan innvilges. Det er viktig å merke seg at fritidsreiser ikke danner grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

De nye innstrammede retningslinjene for midlertidig pass gjelder uavhengig av om søknaden fremmes i Norge eller i utlandet ved utenriksstasjonene. Oppgitte behov for midlertidig pass må dokumenteres. Politiet oppfordrer alle til å vente med å bestille reiser utenlands til de er sikret reisedokumenter.

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her: Aktuelt – Politiet.no

Stricter criteria for the issuance of Norwegian emergency passports

The on-going challenges with the Norwegian passport production also affects the production of emergency passports. The Ministry of Justice has consequently made a change in the Passport and ID-card regulation that will last to the end of 2022. Unless there is an emergency situation or other special reasons, an emergency passport will not be issued.

The Directorate of the Police has developed new instructions specifying in which cases an emergency passport may be granted. Please not that emergency passports will not be granted for the purpose of holidays or normal visits to friends and family.

The changes in the rules are valid regardless of whether the application is filed in Norway or abroad. The need for an emergency passport must be documented. The Norwegian police encourages everyone to not book travels abroad until they have received their travel document.

Please see the latest updates from the Norwegian police about the on-going passport situation here: Aktuelt – Politiet.no