Registrering av opphold i Sudan

Ambassaden anbefaler alle norske borgere som enten er bosatt i, eller planlegger å reise til Sudan om å registrere seg på websiden www.reiseregistrering.no

Registreringssystemet tillater at både ambassaden og utenriksdepartementet får tilgang til informasjonen som legges inn i websiden. Den kan således benyttes av ambassaden til å sende ut invitasjoner og informasjon som ambassaden anser som nødvendig for norske borgere i Sudan, samt benyttes av ambassaden og utenriksdepartementet i krisesituasjoner dersom disse skulle oppstå.

Det er avgjørende at registrerte personer selv tar ansvar for at informasjonen som finnes om en selv, til enhver tid er oppdatert. Det anbefales derfor at norske borgere registrerer hver enkelt reise som tas (også innad i Sudan) på denne websiden.

Alle opplysninger behandles fortrolig.

Reisende til Sudan anbefales å holde seg oppdaterte i forhold til gjeldende reiseråd.