Norske pass

Pass

Her finner du praktiske opplysninger og dokumentasjonskrav ved søknad om pass

Norske borgere kan søke om pass ved den norske ambassaden i Khartoum. Søknad om pass må avtales med ambassaden via e-post. Vennligst kontakt ambassadens konsulærseksjon på e-postadresse: khartoum.consular@mfa.no.

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020.  Se ny forskrift her pass- og ID-kortforskriften. Vi gjør oppmerksom på at det nå er dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Sudan må du derfor først søke om personnummer for barnet før du kan søke om pass til barnet.  Se lenke til Statsborgerskap og personnummer her.

Voksne og barn bosatt i Sudan kan kun søke om pass ved en norske utenriksstasjon med passmyndighet. Dette skyldes kravet om opptak av biometriske data. For pass til barn under 10 år kreves det ikke opptak av biometriske data, barnet og foreldrene må likevel møte personlig ved søknad om pass.

Vil du fornye passet dit ved ambassaden i Khartoum bestilles timeavtale ved å kontakte konsulærseksjonen på epost khartoum.consular@mfa.no.

Vennligst oppgi ditt fulle navn og personnummer når du bestiller timeavtale.

Vi anbefaler deg å kontakte oss for avtale i god tid før passet ditt utløper.

Lengre leveringstid på Pass og nasjonal ID-Kort

Etterspørselen etter pass- og nasjonalt ID-kort har i løpet av våren og sommeren 2022 vært unormalt høy på grunn av etterslepet etter pandemien, og påfølgende gjenåpning av samfunnet og økt reiseaktiitet. Thales, leverandøren av pass og nasjonalt ID-kort, har opplevd store utfordringer med produsjonskapasiteten.
Dette vil mest sannsynlig vedvare også i 2023.