Bistand til norske borgere i Sudan

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.

Les mer om hva utenriksstasjonene kan bistå med og hva de imidlertid ikke kan bistå med her.

Henvendelser som gjelder søknad om personnummer, søknad om pass, fornyelse av pass, stempling av dokument og andre konsulære tjenester kan kun utføres gjennom timebestilling pr epost: khartoum.consular@mfa.no Husk å skrive hva saken gjelder i epostens subject-feltet (f.eks: Timebestilling. Personnummer/Pass/Konsulærsak) samt navn og telefonnummer vi kan kontakte deg på. Du vil snarest mulig bli kontaktet på telefon eller epost for å bekrefte oppmøtet.

Det er viktig å være klar over at de fleste konsulære tjenester er gebyrbelagt og gebyret kun kan innbetales til ambassadens bankkonto i Bank of Khartoum, 15th Street branch, Al Amarat, Khartoum eller til ambassadens bankonto i Norge.