Norske pass - Photo:norske ambassaden
norske ambassaden

Begrensninger i norsk passproduksjon

Har du planer om å søke nytt pass? Det kan bli lang leveringstid.

Det vil i de kommende månedene mest sannsynlig bli lang leveringstid for norske pass. 

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land.

Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.