Informasjon etter eksplosjoner i Colombo 21.4.2019

Søndag 21. april ble det utløst flere eksplosjoner ved kirker ulike steder på Sri Lanka, samt ved hoteller i Colombo. Det er innført portforbud. Sosiale medier som Facebook, WhatsApp og Viber er i perioder sperret. Flyplassen er foreløpig åpen, men det er økte sikkerhetstiltak og passasjerer bes om å komme minst 4 timer før avreise. Alle reisende bes om å holde seg i ro, og ikke oppsøke religiøse og offentlige steder til situasjonen er avklart. Følg med på lokale medier og følg råd fra lokale myndigheter. Personer som befinner seg på berørte steder bør melde fra til familie og venner at de er trygge. Dersom du har behov for konsulær bistand kontakt UDs Operative senter på tlf: 23950000.