Consular services / Konsulære tjenester

All consular services, except applications for emergency passports, must be directed to our embassy in New Delhi. Konsulære tjenester, unntatt søknader om nødpass, er tilgjengelige via vår ambassade i New Delhi.