Gå til hovedinnhold
Norway in Sri Lanka Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Kontakt i krisesituasjoner

Utenriksdepartementets operative senter (UDops) er i drift 24 timer i døgnet 365 dager i året. En av senterets viktigste oppgaver er å håndtere nødsamtaler som rettes til utenriksstasjonene utenfor ordinære åpningstid.

UDs operative senter styrker departementets arbeid med konsulære saker. Operasjonssenteret overvåker også det internasjonale situasjonsbildet hele døgnet, slik at utenrikstjenesten enda raskere kan fange opp og reagere på små og store kriser.

Rundt 80.000 små og store konsulære saker håndteres av utenrikstjenesten hvert år. Slike saker omfatter blant annet passutstedelser, reiseråd, veiledning og hjelp i forbindelse med akutt sykdom, ulykke, dødsfall, arrestasjoner, barnebortføringer, tvangsekteskap, bekymringsmeldinger, med mer.

Du kan alltid nå UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: 247@mfa.no