Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Utenriksstasjonen i Bucuresti kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et norsk dokument er originalt
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av rumenske, bulgarske og moldovske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Romania, Bulgaria og Moldova.

Notarius publicus kan kun bekrefte at et norsk dokument er originalt. Dette betyr at ambassaden i Bucuresti, konsulatet i Constanta, Sofia og Varna ikke kan bekrefte eksempelvis originale utenlandske vitnemål.

 

Gebyr for notarialforretninger: 288 NOK