Farskap for barn født i utlandet

For barn av ugifte norske borgere som er bosatt i et annet land enn Norge fastsettes farskap for barnet i det landet barnet er født.

Det må da søkes om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet til NAV før man søker personnummer og norsk pass til barnet. Altså farskapet må fastsettes etter lovene i landet barnet er født, deretter kan farskapet søkes anerkjent i Norge.

Når en avgjørelse om farskap fra utlandet blir anerkjent i Norge, så vil avgjørelsen gjelde på samme måte som om farskapet eller medmorskapet var fastsatt i Norge.
Det skal da legges til grunn i alle sammenhenger hvor farskap eller medmorskap er av betydning.

Se NAV.no for utfyllende informasjon om hvordan du søker anerkjennelse her; https://www.nav.no/farskap  

Dokumentasjon på hvordan farskapet er fastsatt vil man kunne innhente fra landets lokale Folkeregister. Om far til barnet har signert på farskapsdokumenter, kan en bekreftet kopi av dette fremvises sammen med oppdatert registrering av foreldrene til barnet. På disse må det fremgå hvem som er erklært far for barnet i henhold til lokal rett. Disse dokumentene må være oversatt til engelsk.

Mor til barnet må dokumentere sin sivilstand, dette må være oversatt til engelsk. Lokalt folkeregister kan kontaktes for å få en slik tekst.

Om landet barnet er født i er et land som har tiltrådd Apostille konvensjonen (Liste over land som har tiltrådt Apostille konvensjonen i uthevet skrift her: HCCH | #12 - Status table ) skal dokumentene påsettes Apostille. Om landet ikke finnes på listen må dokumentet legaliseres hos lokal Notarius Publicus og Ministry of Foreign Affairs i landet barnet er født.

For informasjon om søknad om personnummer, se Søknad om personnummer og pass.