Pass og annen bistand til nordmenn

Den norske ambassaden i Canberra er sideakkreditert som ambassade for Norge på New Zealand. Ambassaden har for tiden ingen underliggende honorære konsulater New Zealand som kan bistå lokalt.

De honorære konsulatene har ingen selvstendig myndighet i konsulære saker, men bistår på vegne av ambassaden. 

Konsulatene kan ikke bistå ved søknad om personnummer eller vanlig norsk pass. Disse må leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden i Canberra. Alternativt kan søknad innleveres hos politiet i Norge eller annen norsk ambassade, uavhengig av bostedsland. Ambassaden vil forsøke å reise én gang i året til New Zealand for å ta imot søknader lokalt. Så snart vedtak er fattet om å reise og dato fastsatt, vil dette bli publisert på våre hjemmesider.

 

For informasjon om konsulær bistand henviser vi til ambassadens australske hjemmesider, som gjelder tilsvarende for bistand til nordmenn på New Zealand.