Viktig informasjon til norske familier med barn i grunnskolealder

Globalskolen gir nettbasert undervisning i de tre særnorske fagene norsk, samfunnsfag og KRLE – kompletterende undervisning.

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole. Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår). Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning.
Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside,https://globalskolen.no/ Søknadsfristen for vårsemesteret 2020 er 30. januar.