Skip to main content
Norway in the Netherlands Royal Norwegian Embassy in the Hague
Travelinformation icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Reiseregistrering via app eller nettside

Appen Reiseklar gir lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende som ikke har eller ønsker å benytte mobilen for å registrere sine kontaktopplysninger.

«Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app.

Appen «Reiseklar» gir norske borgere på reise lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Hensikten med Reiseklar er at nyttig og etterspurt informasjon skal bli enda lettere tilgjengelig for de som planlegger eller er på reise i utlandet.  Les mer om appen på regjeringen.no

Cell phones

Reiseregistrering.no

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende som ikke har eller ønsker å benytte mobilen for å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet.