Varig samtykke til pass til barn

Endringer i samtykke for pass til barn: Fra og med 1. november 2022 kan foreldre gi et varig samtykke til at barn skal få pass eller ID-kort. Begge foreldre må møte opp på passkontoret for å gi samtykke, men trenger ikke å gjøre det samtidig. Selv om man velger å kun gi samtykke til ett pass, skal man møte personlig.

Samtykke skjer ved fysisk oppmøte på ambassaden. Det er ikke lenger mulig å gi samtykke på et konsulat, men det kan gjøres på andre, norske ambassader eller hos politiet i Norge. Man kan ikke lenger benytte fullmaktskjema. Ved oppmøte skal man medbringe eget pass eller nasjonalt ID-kort for legitimasjon. 

Foreldrene trenger ikke å møte samtidig, eller på det samme passkontoret. Dersom du ikke møter sammen med barnet og den andre forelder til avtalt tid, bes du kontakte oss på e-post emb.hague.pass@mfa.no for å avtale tid for å avgi enkelt eller varig samtykke.

Når begge foreldrene har gitt sitt varige samtykke, behøver kun én av foreldrene møte med barnet ved søknad om pass fram til barnet er 18 år. 

Et varig samtykke kan trekkes tilbake, men et allerede utstedt pass kan ikke trekkes tilbake. 

Denne endringen er ment å gjøre det enklere for foreldre og styrke dokumentsikkerheten ytterligere. Les mer om samtykke her.