Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI):  https://selfservice.udi.no/no/