Praktikantopphold ved ambassaden i Haag

Den norske ambassaden i Haag åpner for to praktikanter for høsten 2022, med ansvar for henholdsvis bilateralt og multilateralt arbeid.

Søknadsfrist: 21. mars 2022

Oppstart: 24. juli 2022

Ambassaden i Haag ivaretar Norges forbindelser med Nederland og Luxembourg. I tillegg følger ambassaden arbeidet til en rekke internasjonale organisasjoner og domstoler med sete i Haag. Vi er knutepunkt på utlendingsfeltet for 6 land, herunder Tyskland og Frankrike.

Ambassaden har én praktikantplass for bilateralt arbeid, og én for multilateralt arbeid. Interessenter bes tydelig oppgi hvilken posisjon de ønsker.  

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning vil praktikantene delta i ambassadens samlede virksomhet. Hensikten med oppholdet er at praktikantene skal få en smaksprøve av utenrikstjenesten og bredden i oppgavene.

Bilateral praktikantstilling

I ambassadens bilaterale arbeid overfor Nederland og Luxembourg vil praktikantene delta i møter med nederlandske myndigheter og samarbeidspartnere, bidra til den politiske og økonomiske rapporteringen samt fremme av norsk næringsliv og kultur. Det vil legges vekt på bakgrunn innenfor samfunnsfag og/eller økonomi med interesse for europafaglige spørsmål. Kunnskap i nederlandsk vil være en fordel.

Multilateral praktikantstilling

Gjennom den multilaterale praktikantstillingen får man bred innsikt i den politiske og juridiske aktiviteten i institusjoner som Den internasjonale straffedomstolen (ICC), FNs internasjonale domstol (ICJ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Som multilateral praktikant deltar man blant annet i møter i de internasjonale organisasjonene og skriver rapporter hjem til Norge. Bakgrunn innenfor jus og interesse for folkerett og internasjonal strafferett forutsettes.

Kvalifikasjoner

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Saksbehandling foregår i Windows/Outlook som du må kunne håndtere ved oppstart. Erfaring med sosiale medier forutsettes.

Av personlige egenskaper vektlegges gode samarbeidsevner, fleksibilitet og  engasjement for politikk og internasjonalt samarbeid.

Formelle krav:

  • Norsk statsborger og medlem av Folketrygden.
  • Student ved et godkjent lærested. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
  • Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktiske opplysninger

Oppstart for praktikantoppholdet er 24. juli 2022 med en varighet på seks måneder.

Praktikantplassene er ikke lønnet, men praktikantene vil få et stipend på 12 750 kroner som utbetales månedlig.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Kortfattet søknad, CV, vitnemål og eventuelle attester sendes i én PDF-fil til emb.hague@mfa.no og merkes med «praktikantsøknad» og hvilken stilling du ønsker (bilateral/multilateral).  

Eventuelle spørsmål kan rettes til våre praktikanter ved site-hag-student@mfa.no

For mer informasjon om hva ambassaden i Haag gjør, følg med på:
Facebook | LinkedIn | Instagram |Twitter