Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Mulig for nordmenn å søke om pass og personnummer på ambassaden etter forhåndsavtale

Det vil igjen være mulig for nordmenn å søke om pass og personnummer på ambassaden etter forhåndsavtale. Det er ikke mulig å møte på ambassaden uanmeldt og uten avtale.

Det vil igjen være mulig for nordmenn å søke om pass og personnummer på ambassaden etter forhåndsavtale. Det er ikke mulig å møte på ambassaden uanmeldt og uten avtale.

Vennligst send e-post til [email protected] med følgende opplysninger:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Utløpsdato pass
  • Telefonnummer

Ambassaden kontakter deg for å avtale tid. Avtale forutsetter at nødvendige forholdsregler ifm Corona19 er ivaretatt.

MERK: Ambassaden vil prioriterer søkere som bare har norsk statsborgerskap og et pass som snart eller allerede er utløpt.