bibehold gjenerverv

Ambassaden åpner for søknader om bibehold, gjenerverv og levering av fedremelding

Ambassaden i Haag åpner for søknader om bibehold, gjenerverv og levering av fedremelding for personer som ønsker å få norsk statsborgerskap.

Du kan lese mer om dokumentasjonskrav og søknadsprosessen til norsk statsborgerskap her.

Denne guiden hjelper deg å finne ut av om du kan bli norsk statsborger.

Søknaden skal registreres i UDI søknadsportalen.

Personer som er bosatt i Nederland må også bestille time for levering av søknaden på ambassaden i samme søknadsportal.