Pass

OBS: Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022. Forventet leveringstid per 30. mai er ca. 7 uker. Det  forventes at leveringstiden vil øke mot sommerferien. 

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. De som har fylt 12 år skal avgi biometrisk data som bilde, fingeravtrykk og signatur ved oppmøte. For å søke om pass ved en politistasjon i Norge, se politiets nettsider: https://www.politiet.no/ 

Før du bestiller tid ved ambassaden du :

1. Ta kontakt med det norske folkeregisteret for å undersøke hvilke av dine personopplysninger som er registrert. For ytterligere informasjon om hvordan du går frem, se her

2. Dersom noen av opplysningene er feil eller ufullstendige, må du ordne dette. 

Vi gjør oppermksom på at det kan ta flere uker å endre opplysninger i folkeregisteret. Vi ber deg derfor avvente med å bestille tid ved ambassaden til Skatteetaten har bekreftet at endringen/ene er utført.