Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. De som har fylt 12 år skal avgi biometrisk data som bilde, fingeravtrykk og signatur ved oppmøte. For å søke om pass ved en politistasjon i Norge, se politiets nettsider: https://www.politiet.no/