Bistand til nordmenn

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig. 

Les mer om hva utenriksstasjonene kan bistå med og hva de ikke kan bistå med.

Notarius Publicus

Norske barn i Myanmar

Gebyr

Forholdsregler i krise- og katastrofesituasjoner i Myanmar