Bistand til nordmenn

Dette kan utenrikstjenesten hjelpe deg med:

Konsulærbistand og tjenester til norske borgere.
Les mer her om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Reiseregistrering:
Til informasjon finnes det et tilbud for alle reisende som oppholder seg i utlandet i kortere eller lengre perioder om å registrere seg. Ordningen, som er frivillig, vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å oppnå kontakt dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.

https://www.reiseregistrering.no/