Sol over Maputo - Photo:Photo by Ronan Reddy
Photo by Ronan Reddy

Praktikantplass våren 2024

Den norske ambassaden i Maputo tilbyr praktikantplass for norske universitets- eller høyskolestudenter. Vi tar nå imot søknader for våren 2024. Ambassaden har, i tillegg til Mosambik, ansvaret for Eswatini og Mauritius.

Mosambik har siden frigjøringen i 1975 vært et viktig samarbeidsland for Norge. Mosambik og Norge har mange felles interesser, som springer ut av landenes langvarige og nære relasjoner, lange kystlinjer og rikholdige naturressursreserver. Samtidig er Mosambik et land med mange utfordringer. Et praktikantopphold ved ambassaden vil gi en verdifull innsikt i et svært spennende land og en region som spiller en stadig viktigere geopolitisk rolle.   

 

Arbeidsoppgaver 

Målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter et innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om, og interesse for, utenrikstjenesten. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet. 

Som praktikant må du være forberedt varierte arbeidsoppgaver og høyt tempo. Ambassadens arbeidsområder er utenriks- og utviklingspolitikk, norgesprofilering samt noe næringsfremme og en omfattende bistandsportefølje. Oppgavene kan omfatte deltakelse i næringsfremmearbeidet, politisk og økonomisk rapportering, prosjektoppfølging innen bistandsforvaltningen, planlegging og gjennomføring av ulike arrangement, samt tilrettelegging ved bilaterale besøk til landet.  

Praktikanten vil også ha ansvar for løpende oppdatering av ambassadens bruk av sosiale medier.  

 

Kvalifikasjoner 

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning. Søkeren må være interessert i utenriks- og utviklingspolitikk, samfunnsspørsmål og næringsliv, ha gode samarbeidsevner, være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kunne tilpasse seg de kulturelle og sosiale utfordringene som et liv utenfor Norge fører med seg.  

Kandidaten må ha god formuleringsevne på norsk og engelsk, og helst kunnskaper i portugisisk eller annet latinsk språk. I vurderingen vil det bli lagt vekt på søkerens faglige bakgrunn.  

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen, som inkluderer norsk statsborgerskap, være formelt i utdanning og medlemskap i folketrygden. Søkere som har fullført en grad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, vil likevel bli vurdert hvis søkeren har til hensikt å videreføre studier etter praktikantoppholdet.  

Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju. 

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Maputo: 

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder. Oppholdet vil begynne i februar 2024. 
  • Det tilstås et stipend på NOK 17 500 pr. måned til delvis dekning av levekostnader. Stipendet utbetales til en norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Maputo, vaksiner, reiseforsikring og bolig.  
  • Studenten må selv søke om visum før avreise. Ambassaden kan bistå med veiledning om søknadsprosessen. 

Søknad med CV, karakterutskrifter og attester sendes samlet i en PDF fil pr. email til: emb.maputo@mfa.no og merkes med "Praktikant” i emnefeltet.  

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ambassadesekretær Øystein Evenstad (oystein.evenstad@mfa.no) eller ministerråd Sissel Idland  (sissel.idland@mfa.no)  

Søknadsfrist er 31. oktober.