For nordmenn

Informasjon til norske reisende - betalingskrise i Mosambik

Grunnet kontraktsmessige forhold har Mosambiks elektroniske betalingsplattform blitt stengt. Dette medfører uvirksomme minibanker og betalingsterminaler. Kun banken Millenium BIM som opererer på en annen plattform er virksom elektronisk. I deres minibanker og betalingsterminaler vil utenlandske VISA-kort fungere. Norske reisende anbefales å ta med kontanter i USD samt å sørge for å ha nok midler tilgjengelig på VISA-kort.