Photo: Avinor
Photo:

Pass og statsborgerskap

Ambassaden i Maputo behandler søknader om norske pass. Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også pass til barn. Under finner du informasjon om hvordan du søker om pass og norsk personnummer for barn. Det kan ta inntil tre uker før du kan hente det nye passet.

Hvordan søke om norsk pass?

Søknad for voksne og barn mellom 12-18 år

Voksne og barn over 12 år kan søke om pass ved den norske ambassaden i Maputo. Barn under 12 kan også søke ved nærmeste norske konsulat. 

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden. Ved søknad om pass til barn må barnet være med. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Har man ikke norsk personnummer må man søke om dette først. Les mer om hvordan du søker personnummer her.

Barn under 12 år kan søke om personnummer og pass ved personlig oppmøte på ambassaden, eller ved et av de norske honorære konsulatene.

Norske pass er biometriske. Les mer om biometriske pass på hjemmesidene til politiet i Norge.

Søknaden må leveres inn minst to måneder før passet utløper.

 

Behandlingstid:

Normalt må man påregne ca. 2-3 uker fra passet er produsert i Norge, til passet er fremme i Maputo.

 

Dokumenter som må medbringes

Søknad om pass for voksne:

 • Tidligere pass
 • Søknadskjema for pass fylles ut på ambassaden
 • Dersom tidligere pass er utgått for mer enn 6 måneder siden, må søker viser fram annen gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort med bilde)
 • Dokumentasjon av annet statsborgerskap (hvis aktuelt)
 • Sertifikat om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) etter fylte 22 år (hvis aktuelt)
 • Sertifikat for norsk statsborgerskap (hvis aktuelt)
 • Samtykke fra begge foreldre / verger med foreldreansvar (søkere 12-18 år)
 • 1 passfoto (ca. 36x47mm), i farger, hvit bakgrunn, ikke vis tenner, og ikke eldre enn 3 måneder
 • Kvittering for betaling (se detaljer under gebyrer)

Søknad om pass for barn mellom 12-18 år:

•     Gammelt pass

•     Begge foreldres gyldige pass, eller ID-kort

•     Fødselsattest som viser begge foreldres navn kan kreves dersom barnets pass er utgått for mer enn 6 måneder siden

•     Dersom bare en av foreldrene kan møte opp med barnet, må det vises gyldig legitimasjon samt fullmakt fra den andre forelderen, i original (kopi eller utskrift blir ikke godtatt)

•     Søknadskjema for pass fylles ut på ambassaden

 

Søknad om pass for barn under 12 år:

Pass til barn under 12 år inneholder ikke biometriske data. Før du søker, må barnet ha et norsk personnummer. Les mer om hvordan du søker personnummer her

Dokumenter som må medbringes:

 • Gammelt pass
 • Begge foreldres gyldige pass eller ID-kort
 • Fødselsattest som viser begge foreldres navn kan kreves dersom barnets pass er utgått for mer enn 6 måneder siden
 • Dersom kun en av foreldrene kan møte opp med barnet, må det vises fram gyldig legitimasjon, i original, fra den andre forelderen samt fullmakt i original (kopi eller utskrift blir ikke godtatt)
 • Søker du om pass til barn under 12 år ved et konsulat må du ha med 2 bilder av barnet. Søker du ved ambassaden må du ha med bilder av barn under 5 år. Munnen må være lukket, og begge ørene må være synlige. Briller må tas av. Bildet må være skarpt, riktig eksponert og være tatt rett forfra mot lys bakgrunn, ikke eldre enn 3 mnd., ca. 35x45m
 • Søker du om pass til barn mellom 10 og 12 år ved et konsulat, må barnet også signere på søknadskjemaet, med sort penn.
 • Søknadskjema for pass fylles ut på konsulatet eller ambassaden

NB: Ufullstendige søknader tas ikke imot.

 

Passets varighet:

Barn under 5 år: Gyldig i 2 år

Barn 5-10 år: Gyldig i 3 år

Barn 10-16 år: Gyldig i 5 år

Voksne: Gyldig i 10 år

Barn som trenger å søke om "Bevaring av statsborgerskap innen fylte 22. år" vil bli gitt et pass som er gyldig til dagen før han / hun blir 22 år. Vennligst se informasjon om bevaring av statsborgerskap nedenfor.

 

Søknad om norsk personnummer

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Mosambik, innleveres søknad om personnummer sammen med søknad om pass.

Barn under 18 år:

Søknad om tildeling av personnummer kan innleveres ved ambassaden i forbindelse med søknad om pass.

Følgende dokumentasjon må medbringes:

 • Original internasjonal fødselsattest (Unabridged) med begge foreldres navn oppnevnt
 • Foreldres originale pass
 • I de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger står registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge og ugift, må begge foreldre møte opp og signere en farskapserklæring
 • I de tilfeller der far er den av foreldrene som er norsk, ugift og registrert bosatt i Mosambik ift norsk folkeregister, må det først sendes en søknad om anerkjennelse av farskapet til NAV. Mer informasjon om dette finnes på NAVs hjemmeside
 • I de tilfeller der far er den av foreldrene som er norsk, gift og registrert bosatt i Mosambik ift norsk folkeregister, kreves det i tillegg original internasjonal vigselsattest.

Voksne:

Norske borgere kan selv søke om personnummer ved å kontakte Skatt Nord direkte.

Skatt Nord Tromsø Personnummer Postboks 6310 9293 TROMSØ Norge

Fra Norge: 800 80 000 Fra utlandet: +47 22 07 70 00

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Bekreftet kopi av norsk pass
 • Dersom du har skiftet etternavn etter utflytting fra Norge må du vedlegge kopi av enten vigselsattest eller annet bevis for navneendring.

Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker.

 

Gebyrer og betaling

Gebyrer:

Norsk pass til personer over 16 år koster MZN 3650

Norsk pass til personer under 16 koster MZN 2200

Norsk nødpass følger ovennevnte avgifter.

Innbetaling

Alle avgifter må betales i lokal valuta, MZN. Gebyret er en vederlagsavgift.

Ambassaden tar ikke imot betaling i kontanter eller med kort. Betalinger for søknader må innbetales på ambassadenes konsulære bankkonto. Vennligst send en e-post til emb.maputo@mfa.no eller kontakt oss på telefonnummer +258 21 480 100 for bankdetaljer.

 

Søk om ekstrapass

Dersom man i forbindelse med jobb ofte må innlevere pass ved f.eks. søknad om visum, kan man søke om et ekstrapass.

Ved søknad om ekstrapass må det medbringes:

 • Signert brev (i original) utstedt av arbeidsgiver der behovet for ekstrapass begrunnes (skrevet på organisasjonens brevpapir)
 • Gyldig ordinært pass eller tidligere ekstrapass
 • Kvittering for betaling (se detaljer under avgifter)

NB: Ekstrapass er gyldig i maksimalt 2 år.

Samme prosedyre for å søke pass gjelder også for ekstrapass (se informasjon over).

 

Nødpass

Tap av pass:

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt, må du medbringe annen offentlig legitimasjon (for eksempel førerkort, bankkort, legitimasjon med bilde eller fødselsattest) sammen med en tapserklæring fra Mosambikisk politi til ambassaden. Tapsmeldingskjema til norsk politi fylles deretter ut på ambassaden. Når du mottar politirapporten, kan du søke om nytt pass og eventuelt nødpass.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Nødpass:

Nødpass krever ikke biometri. Et nødpass utstedes i henhold til samme regler som for et vanlig pass. Det er kun gyldig for en returreise og må leveres til politiet når du returnerer til Norge.

Vær oppmerksom på du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar norske håndskrevne (ikke biometriske) nødpass. Merk at enkelte land ikke gjør dette, blant annet Sør-Afrika.

Dokumenter som må medbringes:

 • Erklæring om tap av pass fra det lokale politiet
 • Søkeren må bevise sin identitet (førerkort, bankkort, legitimasjon med bilde eller fødselsattest, etc.)
 • To fargepassfotografier
 • Kvittering av betalt avgift (se detaljer under gebyrer)

HUSK! Når du har mottatt ditt nødpass må du få utreisestempel ved de Mosambikiske migrasjonsmyndigheter innen du reiser ut av Mosambik

 

Navneendring

Navn oppgitt i søknad om pass må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister. Hvis dette ikke er tilfelle, kan pass-søknaden ikke aksepteres før navnet endres.

For melding om navneendring for nordmenn som er registrert som bosatt i utlandet, vennligst fyll ut skjemaet "Melding om endring av navn".

Bekreftet kopi fra ambassaden eller norsk konsulat av relevant dokumentasjon for navneendring må vedlegges skjemaet. Send ikke med originaler. Melding om endring av navn fra norske borgere bosatt i utlandet sendes til:

Skatt nord Hammerfest
Personregisteret 9613
9600 Hammerfest
Norge

Behandlingstid for navneendring må påregnes å ta ca. 3-4 uker inkludert postgang til og fra Norge.

 

Bevaring av statsborgerskap

Etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett § 8, taper norske borger automatisk sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år dersom vedkommende:

 • aldri har bodd i Norge, eller
 • aldri har hatt tilhold her som tyder på samhørighet med Norge.

Jamfør lovens andre punktum § 8, kan norske statsborgere født i utlandet søke om å beholde sitt norske statsborgerskap, dersom vedkommende søker før fylte 22 år. Det kan stilles tilleggsvilkår dersom den forelderen søkeren har sitt statsborgerskap fra er født i utlandet, eller har blitt norsk etter søknad eller melding. Søkerens tilknytning ved ferier eller annet opphold i Norge vil bli vektlagt.

Søknaden fylles ut og sendes til ambassaden når søkeren har fylt 21 år og i god tid før fylte 22 år. I søknaden oppgis det hvilke dokumenter som skal legges ved. Det er Utlendingsdirektoratet som behandler og avgjør søknaden. Dersom søknaden innvilges utstedes det bibeholdsbevilling.

Det er ikke nødvendig med bibeholdsbevilling når:

Søker er født i utlandet og har fått sitt norske statsborgerskap ved fødsel eller melding, og bosatt i Norge før fylte 22 år. Det kreves en botid på minst 2 år i Norge, eller tilsammen 7 år i Norge og andre nordiske land.

Det kreves ikke gebyr ved søknad om å beholde norsk statsborgerskap.

Ytterligere opplysninger om norsk statsborgerskap kan hentes fra Utlendingsdirektoratet.