Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Praktikanter Foto Carlo Ferri.jpg
Photo:

Praktikantplass ved FN-delegasjonen i Roma

FN-delegasjonen i Roma tilbyr en studentpraktikantplass hver høst og vår, for å arbeide med FN-spørsmål opp mot Verdens matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) og Komiteen for matsikkerhet (CFS). Tematisk sett arbeider vi med matsikkerhet, landbruk og humanitær assistanse, med fokus på likestilling, menneskerettigheter, fattigdomsreduksjon og klimatilpasning.

Søknadsfristen for høstens opptak er normalt i mars og for vårens opptak normalt i september. Praksisperioden er på fem måneder og løper i høstsemesteret fra primo september til primo februar og i vårsemesteret fra primo februar til ultimo juni.

Arbeidsoppgaver

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på ambassaden, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper. Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale vil du utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Du vil gis anledning til å bryne deg på mange spennende oppgaver og arbeidsområder. Det er viktig for oss at du får en så bred innsikt som mulig i Norges deltakelse i multilateralt samarbeid og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Det blir med andre ord en krevende, interessant og givende periode.

Søknad

Søknaden bør inneholde CV og karakterutskrift, samt en sammenhengende tekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn, samt motivasjon for å søke praktikantplassen. Vi ber deg også om å skrive hvorfor du mener du er en aktuell kandidat og gi oss en oversikt over språkferdigheter.

Du må ha en relevant studiebakgrunn, være fleksibel, ansvarlig og flink til å samarbeide og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

  • Norsk statsborgerskap.
  • Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.
  • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.
  • Medlemskap i norsk folketrygd.

Praktisk informasjon

  • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et månedlig stipend på p.t. NOK 9 000 til delvis dekning av utgifter til bolig.
  • Ta med Europeisk helsetrygdkort. I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat ansvarsforsikring og reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Italia.
  • Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.
  • Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon.

Søknad, CV, vitnemål og attester sendes til emb.rome@mfa.no i forbindelse med utlysning. Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende studentpraktikant. Se ‘About the team’ for kontaktinformasjon for nåværende praktikant.

Les mer om studentpraktikantordningen her.