Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel søker nå studentpraktikanter for høsten 2024.

Søknadsfrist: Mandag 18. mars 2024.

Norges delegasjon til EU og ambassaden til Belgia utgjør Norges største utenriksstasjon med ca. 60 ansatte. 40 av de ansatte er utsendt fra Utenriksdepartementet og de øvrige departementene. Delegasjonen og ambassaden holder til i Norges Hus sentralt i EU-kvarteret i Brussel, like ved Europakommisjonens hovedkvarter. Vi søker nå praktikanter for perioden 20. august – 20. desember 2024. Søknadsfrist er mandag 18. mars 2024.

Spennende arbeidsoppgaver

Studentpraktikantene deltar aktivt i stasjonens arbeid, og får en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt innblikk i arbeidet ved Norges største utenriksstasjon. Praktikanter vil også få en forståelse både av utenrikstjenesten generelt og samspillet mellom hjemme- og uteapparatet.

Praktikantene vil bistå med tilrettelegging av besøk og ulike arrangementer, innhenting av informasjon og referat/oppsummeringer fra møter og konferanser, og ellers med å bistå der det er behov i en travel og spennende hverdag.

To av praktikantene vil ha særlige oppgaver knyttet opp mot kommunikasjon om Norges samarbeid med EU, herunder bruk av sosiale medier.

En av praktikantene vil særlig ha oppgaver knyttet opp mot ambassaden til Belgia, blant annet politisk og økonomisk rapportering om belgiske forhold, fremme av næringslivssamarbeid og norsk kultur. 

Kvalifikasjoner

  • Søkere må være norske statsborgere og medlem av Folketrygden
  • Søkere må være registrert ved et godkjent lærested, eller ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet
  • Søkere kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Søkere bør ha interesse for og kjennskap til norsk politikk og til EU
  • Søkere må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk
  • Personlig initiativ og gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid vektlegges
  • For praktikantstillingen ved ambassaden bør søkere ha gode kunnskaper i fransk
  • For praktikantstillingene ved EU-delegasjonen er erfaring med PR, kommunikasjon, webpublisering og journalistikk en fordel

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis stipend på cirka NOK 17 500 i måneden. I tillegg kan praktikantoppholdet kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, kontakt internasjonal koordinator på lærestedet ditt og les mer på StuderiUtlandet.no.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen under Utenriksdepartementet på regjeringens nettsider.

Kortfattet søknad med CV med referanser og vitnemål sendes til Info.Eudel@mfa.no og merkes «Praktikantsøknad» i emnefeltet. Dersom du primært ønsker praksisplass ved ambassaden eller EU-delegasjonen bes du presisere dette.

For ytterligere opplysninger om praktikantoppholdet i Brussel, kontakt studentpraktikantene Magnus Gulbrandsen (magnus.gulbrandsen@mfa.no) eller Gudrun Aas Holand (gudrun.aas.holand@mfa.no) på EU-delegasjonen, eller Felix Five Mæhlum (felix.five.maehlum@mfa.no) på ambassaden til Belgia.