Globalskolen - hele verdens norske nettskole

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE.

Norsk, samfunnsfag og KRLE
Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.  

15 leksjoner á 90 minutter  
Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
pr. innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår). Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning.   

Norsk som andrespråk
Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.  

Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemmeside.  

Søknadsfrist
Søknadsfristen vårsemesteret 2024 er 31. januar.