17maioslo_petterfoss_klipp.jpg

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk statsborger hvis mor eller far er norsk.

Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Dobbelt statsborgerskap

Den norske statsborgerloven tillater som hovedregel ikke dobbelt statsborgerskap. Det gis unntak fra denne regelen hvis du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født, eller hvis du ikke kan løses fra ditt statsborgerskap. Søker du om et annet lands statsborgerskap, mister du ditt norske.